Ιχθυογεννητικός Σταθμός

Εγκαταστάσεις

Fish Farm Mante Ιχθυογεννητικός Σταθμός

Η παραγωγή του γόνου μας πραγματοποιείται στον ιχθυογεννητικό σταθμό που διαθέτει η επιχείρηση μας κάτω από αυστηρό έλεγχο. Ο χρόνος που απαιτείται για να παράγουμε 1γρ. ιχθύος ανέρχεται στους τρεις μήνες.

Διαθέτουμε:

 • 2 άρτια οργανωμένες και πλήρως καθετοποιημένες πλωτές μονάδες πάχυνσης
 • 1 Ιχθυογεννητικό σταθμό με μονάδες προπάχυνσης
 • 1 μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας νωπου ψαριού

Ο σταθμός απαρτίζεται από τα εξής τμήματα:

 • Γεννητόρων
  Πρόκειται για ειδικές δεξαμενές όπου φυλάσσονται οι γεννήτορες (ή «μάνες») όπου και παράγουν τα αυγά τους.

 • Εκκόλαψης
  Εδώ παραμένει και εξελίσσεται ο γόνος για διάστημα 2 μηνών όπου και αποκτά την μορφή μικρού ψαριού.

 • Προ-πάχυνσης
  Το τελευταίο στάδιο πριν την μεταγωγή στις μονάδες πάχυνσης, σε αυτή την φάση ο γόνος έχει αποκτήσει πλέον την μορφή του ψαριού και ξεκινά σταδιακά η εντατική εκτροφή του.

LOGO MANTE FISH FARM
 • Ζωντανής Τροφής
  Στο τμήμα αυτό λαμβάνει χώρο μια ευαίσθητη αλυσιδωτή διαδικασία που καταλήγει στην παραγωγή ζωντανής τροφής, απαραίτητη για την διατροφή του γόνου.
 • Παραγωγή φυτοπλαγκτόν
  Με την βοήθεια της τεχνητής φωτοσύνθεσης παράγεται φυτοπλαγκτόν.
 • Παραγωγή ζωοπλαγκτόν
  Το ζωοπλαγκτόν (ή «rotifer») αναπτύσσεται καταναλώνοντας το φυτοπλαγκτόν που παράχθηκε στην προηγούμενη διαδικασία.
 • Αρτέμια
  Στο τμήμα αυτό καλλιεργείται η αρτέμια, ένα είδος μικρής γαρίδας πλούσια σε Ω3 και Ω6 λιπαρά οξέα απαραίτητα για την ομαλή ανάπτυξη των νυμφών.
Scroll to Top